Resultaten, som nu publicerats i European Journal of Immunology, visar också att nivåerna av antikroppar som produceras bestäms av sjukdomens svårighetsgrad och inte av den smittade personens ålder.