Av de 400 miljoner euro som det finns att investera i energieffektivitet i byggnader, kommer en del av denna budget att användas för utfärdande av kuponger för de mest behövande familjerna”, sade miljö- och klimatministeriet, João Pedro Matos Fernandes, som svarade på en fråga från vice det socialdemokratiska partiet (PSD), Filipa Roseta, om statsbudgeten 2021.

” Jag säger inte att dessa investeringar kan göras 100 procent, i vissa fall måste en kupong utfärdas i förväg”, sade ministern.

PSD-partiet hade tidigare meddelat i augusti att det skulle föreslå att staten finansierar 100 procent av arbetena för att förbättra energieffektiviteten i byggnader för cirka 150 000 låginkomsttagare till familjer, som en del av det strategiska programmet för årtiondet, enligt Lusa News Agency.

Portugal är ett land med låg energieffektivitet, och följaktligen med höga värden på energifattigdom och energiintensitet. I det avseendet föreslår PSD-partiet redan ett omfattande program för att förbättra energieffektiviteten och anslå en betydande del av 30 procent av medlen från EU:s återhämtningsprogram, som måste anslås till åtgärder för energiövergång”, betonade parten.