Republikens president har godkänt den nya medborgarskapslagen som gör det möjligt för barn till invandrare som har bott här i minst ett år att få portugisiskt medborgarskap vid födseln, även om de har bott här olagligt, eller har en av sina föräldrar lagligen bosatta på portugisiskt territorium.

Marcelo Rebelo de Sousa hade inledningsvis förkastat den lag som föreslog vissa ändringar baserade på diskriminering mellan par med eller utan barn. Parterna korrigerade genom att ta bort hänvisningar till förekomsten av barn.

När det gäller den nya lagen nu accepterad av presidenten, vad har förändrats i samband med konst.3 Nº 4 och 5, så att par utan barn kommer att ha samma villkor för tillgång till portugisisk nationalitet, sade socialistbiträdande Paulo Porto, enligt Observador tidningen.

”En utlänning som har varit gift i mer än tre år med en portugisisk medborgare kan få portugisisk medborgarskap genom en förklaring av äktenskapet”, enligt lag 37/81.