I ett uttalande sade utrikesministern att specialiserade grupper behövs för att stödja, hjälpa och transportera patienter genom permanent utdelning av en ambulans och dess besättning. ”Denna åtgärd innebär betalning till de humanitära organisationerna för brandmän (AHB) av ett dagligt värde på 85 euro för varje fordon som ska stödjas av den nationella räddnings- och räddningstjänstmyndigheten.”

Ministern för inrikesfrågor påpekade dessutom att denna betalning motsvarar ett månatligt belopp på mer än 1 miljon euro. ”Inrikesministeriet förstärker därmed, genom inrättandet av dessa specialiserade grupper, brandkårernas operativa svar på den försämrade epidemiologiska situationen samtidigt som den förstärker AHB:s finansiella kapacitet.”