”ASAE har hittills beslagtagit mer än 1 330 000 masker”, enligt ett uttalande som skickats till Lusa byrån.

De främsta orsakerna till att maskerna beslagtogs var felaktig CE-märkning (vilket tyder på att en produkt uppfyller säkerhetsdirektiven), avsaknaden av grundläggande hälso- och säkerhetskrav för personlig skyddsutrustning (PPE) och den bristande överensstämmelsen med kraven för betraktas som ”sociala” masker.

Förutom bristande efterlevnad av kraven i fråga om personlig skyddsutrustning och sociala masker var det upp till ASAE att även kontrollera eventuella prisspekulationer på varor som är nödvändiga för att förebygga covid-19, såsom alkohol, alkoholgel och desinfektionsmedel.