Brigada Estudantil skrev i ett uttalande att ”demonstrationens syfte är att kräva slutet av terminsavgifter och sociala ojämlikheter i högre utbildning, som har förvärrats på grund av pandemin”.

”Våra högskolor har återigen visat att de bara är bekymrade över vinsten och har fortsatt att ta ut terminsavgifter medan vi ser de försämrade levnadsvillkoren för våra familjer”, sa de.

För Brigada Estudantil är löftet att terminsavgifter skulle bidra till att förbättra kvaliteten på utbildningen var bara ”ett annat instrument för social screening av studenter”.

Brigada Estudantil uppgav att ”i stället för att hävda sig som ett utrymme för inkludering, bildning och intellektuell och kulturell utveckling, har universitetet blivit ett alltmer begränsat, otillgängligt och elitistiskt utrymme”.

I uttalandet, Brigada Estudantil sa de att demonstrationen ”Geração à Rasca 2.0" börjar i Largo de Camões, Lissabon, klockan 16 och det finns också demonstrationer i Praça da República, i Coimbra, och på Lions Square, framför prästgården vid universitetet i Porto.