Sedan söndagen har ytterligare 129 personer tagits in på en sjukshus, och det finns nu 2651 antagningar och ytterligare 13 på intensivvårdsavdelningar, där det finns 391 personer.

I GD: s epidemiologiska lägesrapport anges att av de 63 dödsfall som registrerats under de senaste 24 timmarna har 33 inträffat i norra regionen, 22 i Lissabon och Tagusdalen, fem i Centrumregionen, en i Alentejo, en i Algarve och en i den autonoma regionen Madeira.

Landet har nu 78 378 aktiva fall, 1 731 fler än på söndagen, och det totala antalet bekräftade fall sedan pandemins början är 183 420.

Antalet personer som dött av covid-19 är nu 2 959, av vilka 1 991 var 80 eller äldre.

DGS rapporterar också att hälsovårdsmyndigheterna har 93 088 kontakter under övervakning, 418 färre än på söndagen, och att 2 302 fler patienter har återhämtat sig under de senaste 24 timmarna, av totalt 102 083 sedan pandemin började.

Den nordliga regionen fortsätter att vara den med de flesta nya fallen: 2 265 under de senaste 24 timmarna, totalt 88 549, och totalt 1 339 dödsfall sedan pandemins början i mars.

I regionen Lissabon och Vale do Tejo har ytterligare 1 217 nya infektionsfall rapporterats, som nu står för 70 015 fall och 1 145 dödsfall.

I Centro regionen har det förekommit 379 fler fall av infektion, med totalt 16 726 fall och 361 dödsfall.

I Alentejo registrerades ytterligare 148 nya fall av Covid-19, totalt 3 600 fall och 66 dödsfall.

Algarveregionen har idag rapporterat ytterligare 60 fall av infektion, som nu uppgår till 3 501 fall och 31 dödsfall sedan pandemins början.

I den autonoma regionen Azorerna har 16 nya fall registrerats under de senaste 24 timmarna, totalt 471 upptäckta infektioner och 15 döda sedan pandemins början.

Madeira har registrerat ytterligare 11 fall under de senaste 24 timmarna med 558 infektioner och två dödsfall.

Enligt de rapporterade fallen har det nya coronaviruset redan infekterat minst 83 086 män och 100 334 kvinnor i Portugal.

Av det totala antalet dödsfall var 1 518 män och 1 441 kvinnor.