Sjuksköterskornas strejk varar fram till fredag och är en protest mot vårdpersonalens trötthet och demotivation. Sjuksköterskornas union som uppmanade åtgärden, Sindepor, sade att de många sjuksköterskorna fortfarande kommer att arbeta trots åtgärden på grund av pandemin. Sindepor president Carlos Ramalho berättade för Lusa News Agency landets sjuksköterskor ”har gjort många uppoffringar genom åren”.