När de föds har kalvarna redan en avsevärd vikt, vanligtvis mellan 3,4 och 6,4 kg! Vår kalv väger 3 kg och är redan i sin inhängnad, med sin mor, skild från fadern tills den är avvanda. Denna flodhäst ingår i EEEP:s (European Association of Djurparker och akvarier) avelsprogram för fångenskap inom EAZA (European Association of Djurparker och akvarier), så denna händelse är mycket viktig för ex-situ förvaltning och bevarande av denna art i europeiska djurparker. Även om vi fortfarande inte kan avgöra kön på den lilla kalven, hade vi förra året en hane som åkte till Beauval Zoo i Frankrike. I denna art är födelsen av män mycket viktig eftersom i genomsnitt är endast 1 man född för varje 10 födslar. Vi hoppas snart få veta om barnet är hane eller hona.