Mer än 783 000 miljöstationer från norr till söder om Portugal kommer att ha en ny ordning alltid på samma sätt, från vänster till höger - blå, grön och gul. På så sätt kommer blinda eller synskadade medborgare alltid att veta vilken behållare som är avsedd för varje typ av material. Denna åtgärd förväntas slutföras i februari 2021.

”Med detta initiativ vill vi inte bara få fler medborgare att återvinna, utan vi vill också att de ska återvinna bättre, och för det måste vi vara mer inkluderande. Kampanjen - Planetens framtid - är den största medvetanderörelsen, eftersom vi kan vara motorn i en nödvändig och brådskande förändring”, säger Emídio Pinheiro, ordförande förvaltningsråd för EGF.

Förutom att beställa miljöstationer, finns även de nuvarande återvinningsreglerna tillgängliga i ljudbeskrivning. Blinda och synskadade medborgare kan nu höra dessa regler tillgängliga på EGF:s webbplats eller höra kampanjmeddelandet i detta format, enligt ett pressmeddelande som skickats till The Portugal News.

De elva koncessionshavarna är Algar, Amarsul, Ersuc, Resiestrela, Resinorte, Resinorte, Resinorte, Suldouro, Valorlis, Valorminho, Valnor och Valorsul.