I texten i framställningen, som Lusa News Agency hade tillgång till, ProToiro varnar för att förslagen från parterna ”attackerar” tjurfäktnings kultur och kulturell mångfald, betonar att förändringen är ”absurd, ogrundad och en attack” rättigheter minderåriga.

PAN-partiet avslöjade dock tidigare denna månad att regeringen godtog sitt förslag att förbjuda närvaro och deltagande av minderåriga i tjurfäktning och uppgav att lagstiftningen kommer att ändras under första kvartalet 2021.
”Minderåriga är medborgare med fulla rättigheter och detta försök att begränsa tillgången till ett kulturellt evenemang strider med statens konstitutionella skyldighet att främja tillgängligheten till kultur för alla”, lyder texten i framställningen.

”Som om det inte vore tillräckligt, föreskriver FN: s konvention om barnens rättigheter, i artikel 18º, att ansvaret för att utbilda barn ligger främst hos föräldrarna”, läser dokumentet.

Genom att åberopa respekt för barns rättigheter och friheter kräver ProToiro att åldersgränsen för tjurfäktning upprätthålls för personer över 12 år och att valfriheten för barn och deras föräldrar bibehålls.