Denna serie av engelska massorna i Carvoeiro kommer att hållas den tredje söndagen i varje månad, från och med nu. Hela mässan kommer att vara på engelska: avläsningar, psalmer. Alla är mycket välkomna även om du normalt inte går i denna kyrka.

Observera att Covid-19 regler gäller och vi ber dig att ta med dig din mask.

Eftersom denna söndag är ”De fattigas världsdag” samlar vi in för livsmedelsbanken, så var vänlig och ta med ett bidrag med lång hållbarhetstid.

Du kommer att kunna se de färdiga konstnärliga renoveringarna av Lígia Rodrigues, särskilt de färgade ytterdörrspanelerna och de etsade glasfönstren.

För mer information kontakta: Madeleine Wheare 964 933 823 carvoeirocatholics@gmail.com