I ett uttalande som skickades till Lusa-byrån angav SEF att utredningen genomfördes under samordning av åklagarmyndigheten och att det under den senaste veckan genomfördes en operation som gjorde det möjligt att ta fast en nationell medborgare och det företag han äger.

I

pressmeddelandet förklaras att mannen misstänks för att ”exploatera utländska arbetstagare, främst från den indiska halvön [bestående av länder som Indien, Pakistan och Bangladesh]”, som vistas olagligt på det nationella territoriet.

Den misstänkte påstås inte betala lön för sitt arbete och i vissa fall, vilket bekräftas i samband med åtgärden, kräver arbetstagare att betala monetära belopp som en förutsättning för att upprätta ett anställningsförhållande, säger SEF.

” Det fanns sökningar av fordon och hemvist för svaranden i Almada området och ett hus i närheten av Covilhã, där arbetarna placerades utan minimivillkor för bosättning och där sex utländska medborgare identifierades”, detaljer informationen.

Svaranden var föremål för åtgärden om tvång av en identitets- och bosättningstid.

SEF:s utredning inleddes i oktober och räknade med ett samarbete mellan en icke-statlig organisation som ägnar sig åt stöd till offer för människohandel.

Två dussin agenter var inblandade i operationen.