Ministern sade också att det kommer att ske en förstärkning av nya delar i säkerhetsstyrkorna med särskild utbildning på detta område, samt en ökning av närvaron av poliser av båda könen på polisstationer.