I Portugal sade OMA-observatoriet, som övervakar kvinnomord, hittills under 2020 har 30 kvinnor mördats, varav hälften har fallit offer för våld i hemmet. Regeringen sade att antalet klagomål om våld minskade med 6 procent under de första 10 månaderna av 2020 från ett år sedan, vilket de sade var ett oroande tecken på att kvinnor kämpade för att få hjälp under nedlåsningen.