Förändringar i moms på el.

Av TPN/Lusa, I Nyheter · 30 skáb 2020, 15:00 · 0 Kommentarer
Förändringar i moms på el.

Från och med den 1 december kommer ändringar av mervärdesskatten på el att påverka 5,3 miljoner konsumenter, vilket minskar den skatt de betalar, enligt ERSE.

Enligt Energy Services Regulatory Authority (ERSE) kan ”kunder med en effekt på upp till 3,45 kVA dra nytta av den reducerade mervärdesskattesatsen [6 procent]” och ”den reducerade mervärdesskattesatsen är endast tillämplig på en del av det totala fakturabeloppet, nämligen den fasta löptiden för nättillträdet”.

Detta värde gäller även för det audiovisuella bidraget.

Dessutom kan ”kunder med avtalad effekt upp till 6,9 kVA dra nytta av den mellanliggande mervärdesskattesatsen [13 procent], i den del av förbrukningen som inte överstiger 100 kWh [kilowattimme].För en stor familj (fem eller flera element) gäller den mellanliggande mervärdesskattesatsen för den del av konsumtionen som inte överstiger 150 kWh.I båda situationerna, överväsa en konsumtionsperiod på 30 dagar”, förklarade ERSE.

För de stora familjerna gäller avgiften från och med den 1 mars 2021.

Enligt Lusa News Agency tillämpas den normala mervärdesskattesatsen (23 procent) i sin tur ”på elförbrukningen som överstiger 100 kWh (eller 150 kWh, från och med den 1 mars 2021, när det gäller familjer med fem eller flera element) ”det återstående värdet av den kontrakterade effekten”, leveranserna till kunderna med avtalad effekt som överstiger eller är lika med 10,35 kVA och skatter och avgifter på el, nämligen specialkonsumtionsskatten (IEC) och skattesatsen DGEG”, anges ERSE.


Relaterade artiklar


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln

Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.

This website uses cookies to improve your user experience. Learn More