” Fördelningen av ved startade förra året.I år har vi fler beställningar så vi fördubblat kvantiteten”, säger Paulo Batista Santos och förklarar att i år kommunen också kommer att leverera gasflaskor, motsvarande ungefär en gascylinder per hushåll”.

Enligt ett pressmeddelande från kommunen syftar åtgärden till att ”hjälpa människor i nöd att möta det kalla väder som förväntas under de kommande veckorna”.

Kommunen tillägger att ”workshoppar för att varna befolkningen för riskerna med kalla besvärjelser, kommer att genomföras i samarbete med den nationella räddnings- och räddningstjänstmyndigheten och hälsoenheterna, nämligen med äldre, barn och behövande människor”.