Att säkra ett coronavirusvaccin för alla europeiska länder kommer att ha högsta prioritet för Portugal när landet tar över ordförandeskapet för Europeiska unionen i januari. I sina kommentarer i går kväll underströk premiärminister Antonio Costa också hur brådskande det är att lösa tvisten med Ungern och Polen om rättsstatsprincipen som blocket avser att fästa vid återkravsmedel så att pengarna kan frigöras.