På grund av sin 26 års arbetslivserfarenhet inom teknikbranschen och hennes personliga resa till chefsnivå på Huawei, krävde Catherine Chen fler kvinnliga ledare, som exemplifierar inte bara kvinnornas styrka utan också den unika och innovativa kraften för att driva digital ekonomi framåt.

Chen talade vid Europas viktigaste digitala konferens och diskuterade vikten av att ha kvinnliga förebilder och uppnå en jämn könsfördelning i teknikbranschen: ”Jämställdhet handlar inte om kvinnor och män som delar samma tänkesätt och beteende. Det handlar snarare om lika möjligheter och rättigheter, som bara kan komma från ett mer inkluderande, mångsidigt och sunt samhälle.

Chen påpekade att kvinnor står för nästan hälften av världens fem miljarder arbetande befolkning, men endast omkring hälften av dem deltar i arbetskraften. Endast omkring 20— 30% av arbetskraften inom IKT-industrin och 7,4% av Fortune Global 500-koncernchefer är kvinnor. ” I den digitala tidsåldern behöver vi inte bara fler kvinnor representerade i branschen, vi behöver också kvinnliga ledare”, betonade Chen.

Chen fortsatte med att beskriva tre viktiga framgångsfaktorer mot detta mål. För det första betonade hon vikten av politiskt stöd till kvinnor, till exempel de mål och riktlinjer som anges i EU:s jämställdhetsstrategi 2020-2025. Hon påpekade att EU har varit en pionjär när det gäller att främja jämställdhet mellan könen. För det andra måste kvinnorna själva avvisa stereotyperna om att teknikindustrin är för tråkig eller för svår för dem. För det tredje betonade hon att utbildning i digital kompetens i grunden kommer att stärka kvinnorna, eftersom det kommer att ”ge dem fler möjligheter och hjälpa dem att lära sig de grundläggande färdigheter de behöver för att konkurrera i den digitala ekonomin”.

Som ledande inom teknikbranschen är Huawei mer än villig att arbeta med sina partners för att så framtidens frön genom att främja STEM-utbildning. Genom program som Huawei ICT Academy, DigitRuck i Kenya och Digital Training Buses i Bangladesh bidrar dessa initiativ till att överbrygga de digitala klyftorna över hela världen. ” Vi hoppas att fler briljanta kvinnor kommer att växa fram i teknikbranschen för en mer jämlik, öppen och mångsidig framtid”.

Web Summit anses vara en av världens största teknikkonferenser med mer än 100 000 deltagare och 800 talare, som sammanför människor och företag som leder den globala teknikbranschen: https://websummit.com/