Det handlar om den nya handlingsplanen för europeisk demokrati, som föreskriver att 2021 ”kommissionen kommer att föreslå ett initiativ för att utvidga EU:s förteckning över brott enligt artikel 83 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt till att omfatta hatbrott och hatpropaganda, även online”.

I artikel 83 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt hänvisas det till ”brott och påföljder på områden med särskilt allvarlig brottslighet med en gränsöverskridande dimension” och det är här som det nämns brott som terrorism, narkotikahandel och penningtvätt som Bryssel avser att inkludera hatpropaganda på internet.

Institutionen motiverar åtgärden med de ökade fysiska hoten och attackerna mot journalister i EU. ”Journalister är föremål för trakasserier, hatpropaganda och utstryk, ibland till och med initierade av politiska aktörer, i Europa och utomlands, och kvinnliga journalister är särskilt inriktade”, förstärker Europeiska kommissionen och noterar att detta ibland leder till ”självcensur och en minskning av utrymme för offentlig debatt om viktiga frågor”, förstärkt Europeiska kommissionen, enligt Lusa News Agency.