Den sista dagen i november och jämfört med föregående månad ökade volymen i sju avrinningsområden och en minskning med fem.

Ribeiras do Barlavento bassängen hade den lägsta vattentillgången i slutet av november, med 14 procent. Denna bassäng är i rött, dvs. med värden långt under genomsnittet.

Även bassängerna Ave (25,2 procent), Lima (28,4 procent), Sado (40,3 procent), Mira (40,6 procent), Oeste (43,9 procent) och Arade (49,1 procent) hade den lägsta tillgången på vatten i slutet av november.

Enligt SNIRH:s uppgifter hade Guadiana (60,2 procent), Cávado (61,1 procent), Mondego (64,4 procent), Douro (67,8 procent) och Tagus (74,6 procent) bassängerna i slutet av november de högsta lagringsnivåerna.

Lagringen per avrinningsområde i november 2020 är lägre än genomsnittet för lagring i november (1990/91 till 2019/20), med undantag för Douro, Tagus och Arade.