Arbetet, som nyligen utmärktes av Portugisiska Society of Neurology med Orlando Leitão Prize, som syftar till den bästa muntliga kommunikation som presenteras vid den årliga kongressen för detta vetenskapliga samhälle, presenterar enligt I3s ”nya data för att förstå sjukdomen och utvecklingen av nya terapier”.

Migrän är en kronisk sjukdom som kännetecknas av episoder av svår huvudvärk och som förknippas med neurologiska och autonoma symtom. Det har en mycket hög prevalens (det är den tredje vanligaste sjukdomen i världen, vanligare än diabetes, epilepsi och astma kombinerat) och en stor socioekonomisk inverkan, som Världshälsoorganisationen betraktar som den åttonde orsaken till funktionshinder.

Enligt forskaren Miguel Alves-Ferreira, från UniGene-gruppen, ”migrän har länge varit känt att migrän har en stor familjekomponent och i en studie av familjeaggregering hos portugisiska patienter, som genomfördes av gruppen, fann man att familjemedlemmar i 1: a graden har en tre till fyra gånger högre risk, jämfört med den allmänna befolkningen, vilket tyder på att det finns en stark genetisk komponent ”.

Om sjukdomsuppkomsten förklarar forskaren att även om de fysiologiska förändringarna av migrän ännu inte är helt kända, är det känt att det finns flera mekanismer i centrala nervsystemet som arbetar som domino.

” För det första finns det en nerv som aktiveras, vilket gör att neuroner släpper ut små partiklar, så kallade signalsubstanser, följt av inflammation och utvidgning av blodkärl, som sedan utlöser migrän (smärta), säger han.

I detta forskningsarbete fokuserade Miguel Alves-Ferreira på studier av neurotransmittorer och mer specifikt neurexin, en gen som är närvarande i denna frisättning av neurotransmittorer genom neuroner och som hjälper den fysiska närheten mellan neuroner.

” Jag studerade de genetiska varianterna hos 183 patienter och hur neurexin påverkar två andra gener som redan är kända för att vara relaterade till migrän, och jag fann att denna gen interagerar betydligt med de andra två,” förklarar forskaren.

Med denna studie var det möjligt att för första gången visa inblandning av genen som kallas neurexin i migrän. Denna gen, som spelar en viktig roll i vidhäftningen av neuroner under synapsen (hjälper fysisk närhet i processen för kommunikation mellan neuroner), och deras interaktioner med andra gener i centrala nervsystemet kan hjälpa till att lösa ett pussel av enorm komplexitet, vilket ger oss en bättre förståelse av migrän och utvecklingen av nya terapeutiska metoder”, betonar Miguel Alves-Ferreira.