Förnyandet av undantagstillståndet har bara krävt att denna åtgärd skulle återinföras under nyårs veckan. 113 högrisklän, varav inget ligger i södra Portugal, kommer dock att ha utegångsförbud över helgen från kl. 13.00. De nuvarande åtgärderna kommer att utvärderas på nytt om nio dagar, med förhoppningen vissa av dem kommer att hävas på grund av en minskning av antalet fall.