Den nya lönesatsen väntas träda i kraft den 1 januari nästa år. För närvarande är den nationella minimilönen 635 euro och regeringen, som syftar till att nå 750 euro i slutet av denna mandatperiod av lagstiftaren, har redan sagt sitt förslag kan gå längre än 659 euro. I slutet av september sade regeringen att ökningen för 2021 måste vara lägre än årets 35 euro boost.