I slutet av ministerrådet, som godkände de åtgärder som skulle vidtas under undantagstillståndet och som kommer att vara i kraft mellan kl. 00:00 den 9 december och 23.59 den 23 december, sade premiärminister António Costa att åtgärderna avseende jul- och nyårsperioden kommer att vara föremål för utvärdering den 18 december för att bekräfta tendensen att förbättra pandemin i Covid-19.

Costa sade att det portugisiska folket har ett ”grönt ljus” för att fira jul och nyår men varnade för att om den epidemiologiska situationen förvärras, kommer regeringen inte att tveka att ”dra i handbromsen”.

” Jag måste vara uppriktig och tala tydligt och sanningsenligt till portugiserna: Om saker och ting inte fortsätter att gå som de har gjort, om saker och ting förändras radikalt, om vi har en exponentiell tillväxt av epidemin igen, måste vi tillämpa handbromsen”, sade António Costa.

António Costa meddelade att regeringen har för avsikt att minska restriktionerna under jul- och nyårsperioden om den nuvarande trenden att minska överförbarheten fortsätter.

” Jag vill inte definiera en röd linje här och jag vill insistera på att det är inom räckhåll att ha grönt ljus till jul genom att fortsätta att följa reglerna under de kommande fjorton dagarna på samma sätt som vi har följt de senaste 15 dagarna”, tillade han.

Detaljerna i de föreslagna festliga nedstängningsåtgärderna anges nedan, även om dessa kan komma att ändras enligt regeringens beslut av den 18 december.

Jul

 • Förflyttning mellan kommuner tillåts mellan 23 och 26 decemberfullmäktige av ”extremt hög risk”, ”mycket hög risk” och ”hög risk”
 • Den 23 december utegångsförbud upprätthålls mellan 01.00 och 05.00, utom ”för människor som reser”.
 • Den 24 och 25 december kommer utegångsförbudet endast att vara från 02:00 till 05:00.
 • Den 26 december (lördag) kommer trafikförbudet att träda i kraft först kl. 23.00.
 • Den
 • 24 och 25 december, och oavsett var de befinner sig, kan restaurangerna bedriva verksamhet fram till kl. 01.00 (allmän tillgång är exklusive för nya antagningar kl. 00:00) och stängningstiderna för kulturinstitutioner gäller inte.
 • Den 26 december, restaurang anläggningar kan driva, för måltider i anläggningen, fram till 15.30.

Nytt år

 • Förflyttning mellan kommuner är förbjuden mellan kl. 00:00 den 31 december 2020 och 17.00 den 4 januari 2021, ”utom av hälsoskäl, extrem brådska eller annat särskilt föreskrivet”.
 • Offentliga festligheter eller festligheter som är öppna för allmänheten av icke-religiös natur är förbjudna den 31 december och den 1 januari 2021.
 • Enligt premiärministern, på nyårsafton ”sammankomster offentligt av mer än sex personer” är inte tillåtna.
 • Den 31 december träder förbudet mot kollektivtrafik i kraft först kl. 02.00.
 • Den 1 januari 2021 träder utegångsförbudet i kraft klockan 23:00.
 • På nyårsafton kan restauranger och liknande anläggningar, oavsett var de befinner sig, stänga klockan 01.00 (allmän tillgång är utesluten för nya antagningar klockan 00:00).
 • Den 1 januari får cateringinrättningar och liknande inrättningar endast verka för måltider i själva anläggningen i ”högriskråd” och ”mycket högriskråd”, till och med kl. 15.30.