År 2000 uppgick antalet affärsbanker till 8 315. Från och med 2020 beräknas det totala antalet banker uppgå till 4 376. Mellan 2010 och 2020 har antalet affärsbanker sjunkit med cirka 32,87%

Finbold.coms forskare kommenterade det minskande antalet kommersiella Banker i USA efter finanskrisen. Enligt rapporten

” Krisen ledde också till en våg av fusioner och bankförvärv. Banker som återhämtade sig snabbt expanderade genom att förvärva konkurrenter. Å andra sidan sökte de kämpande affärsbankerna fusioner som en räddningsplan. Krisen erbjöd en möjlighet att minska kostnaderna genom att stänga av ineffektiva kontorsplatser. Krisen tvingade också de flesta banker att stänga efter påtryckningar från låga räntor och stigande lagstiftningskostnader. Totalt sett fortsätter kriseffekterna att hemsöka banksektorn.

Forskningen översåg också nettoresultatet för de amerikanska affärsbankerna mellan 2000 och 2019. Trots nedgången i affärsbankerna har deras ackumulerade intäkter ökat med hela 207,38%.

År 2000 var nettoresultatet 70,79 miljarder dollar, medan 2019 låg siffran på 217,6 miljarder dollar. Den lägsta nettoresultatet spelades in 2009 på -$11,61 miljarder. Rekordnedgången i intäkter registrerades i kölvattnet av den ekonomiska kris som drabbade världen.