Evenemanget är gratis att delta i och har utformats för att försöka öka handeln hos lokala företag.

Du kan hitta de levande statyerna runt Lagoa från 2:30pm till 5:30 idag och på 19 december från 09:00 till 12:00. Du hittar dessa levande statyer på Rua Mercado Municipal, Rua 25 de Abril och Rua Jardim 5 de Outubro.

Det har skett vissa förändringar jämfört med tidigare utgåvor av de levande statyerna på grund av pandemin, så det är viktigt att respektera alla säkerhetsstandarder och krav som generaldirektoratet för hälsa har gett i samband med COVID-19. Dessutom var det därför som det beslutades att förlänga händelsens omkrets, för att undvika eventuella kluster av människor. Statyerna kommer att vara distanserade från varandra och ordentligt omslutna så att fysisk kontakt med allmänheten inte är möjlig. Det kommer också att finnas handsaneringsmedel spridda över hela området.