” På grund av det växande antalet flyttbara konstruktioner ”trähus” som har dykt upp i olika delar av kommunen Loulé, särskilt i landsbygdsområden och skogsområden. Kommunen Loulé klargör att deras licensiering är obligatorisk eftersom de är föremål för särskilda system när det gäller fysisk planering,” sade ett uttalande från rådet i Algarve.

Efter rekommendationerna från National Territory Commission till kommunerna - https://cnt.dgterritorio.gov.pt/sites/default/files/Recomendacao%201_2019_CNT_0.PDF -, kommunen Loulé har varnat för det faktum att alla flyttbara strukturer, vilket är fallet med husbilar, och liknande strukturer, måste överensstämma med föregående kontroll och territoriell planering system.

” Inom ramen för rättssystemet för urbanisering och byggnad är licensiering för denna typ av byggnad obligatorisk med tanke på förekomsten av anslutningselement med lokal och allmän infrastruktur (anslutning till vatten, sanitet, el, gas), vilket innebär permanent och bestående karaktär av dessa strukturer, liksom förekomsten av införlivande i marken, nämligen genom rör, vilket är anledningen till att det anses vara en urban drift, vars utförande är föremål för föregående yttrande från kommunfullmäktige”, läser uttalandet.

Kommunen hävdar också att det endast kommer att vara möjligt att installera en flyttbar struktur i denna kommun om det konstateras att dess användning överensstämmer med de markanvändningssystem som fastställs i de territoriella planerna och den kommunala generalplanen.
” Syftet med denna åtgärd är att öka medvetenheten bland alla ägare och framtida ägare om denna typ av struktur för dess legalisering. Denna typ av utrustning ökar sig inte bara i vår kommun utan i andra Algarve-kommuner, så det är viktigt att reglera denna situation för att skydda och förbättra territoriet mot åtgärder som påverkar miljön, landskapet och det arv som mänskliga åtgärder på marken innebär”, understryker de lokala myndigheterna.