Därför är det ”svårt” för sammanslutningen att finna skäl till belåtenhet för Portugal, som härrör från Europeiska rådets senaste möte fiske).

Vid det senaste mötet fastställde rådet en minskning av kvoterna ”i nästan alla arter som är viktiga för vårt kustfiske”, utom taggmakrill och ansjovis.

Sardinkvoten är i sin tur öppen fram till första halvåret nästa år, med hänsyn till att förvaltningen är Portugals och Spaniens ansvar.

ANOP Cerco underströk att påståendena om att landet hade ”presterat bra” och att det var möjligt att ”förbättra de fiskemöjligheter som ursprungligen föreslogs” inte lugnar eller tillfredsställer sektorn.

” Vi fruktar att om den nuvarande strömmen dominerar mot den sociala och ekonomiska verksamheten inom fisket, som också leds av Europeiska kommissionen själv, riskerar vi att förvandla en välförtjänt och berättigad optimism till ännu en stor besvikelse för de nationella fiskarna”, beklagade producenterna.

ANOP Cerco betonade också att 2021 redan är beroende av minskade fångstmöjligheter efter ett ”fruktansvärt och motgång” år för sektorn.