Portugals parlamentsledamöter har sagt att de vill ”försöka avsluta” lagen om dödshjälp i början av januari.

Slutsatsen av omröstningen, artikel för artikel, i lagen om dödshjälp har fastställts för de första dagarna i januari, och parlamentsledamöterna siktar på att få den slutliga omröstningen den 8:e.

Den grupp som inrättades för utskottet för konstitutionella frågor hade planerat att ha avslutat sitt uppdrag tidigare i veckan, men mötet avslutades på grund av bristande beslutförhet.