Tjänstemannen förklarade att idén är att undvika onödiga resor till vårdcentraler.”Vi har för avsikt att sprida dessa grenar till resten av landet så snabbt som möjligt”, säger Diogo Serras Lopes.

Enligt protokollet måste församlingsråden tillhandahålla en lämplig plats för installation av räknaren, ta kostnaderna för operationen och säkerställa nödvändiga mänskliga resurser.

Vid disken kommer medborgarna att kunna boka tid, göra ett telekonsultation, förnya recept och rådfråga undersökningsresultat, samtidigt som de har tillgång till flera andra digitala tjänster. ” Det är ett effektivare och snabbare sätt att få kontakt mellan medborgarna och deras sjukvårdspersonal”.

Diogo Serras Lopes förklarade att dessa grenar inte visas på grund av covid-19 pandemin. ”SNS24-tjänsten hände trots pandemin”, sade han, men medgav att covid-19 tjänade till att förstärka betydelsen och noggrannheten i tele- hälsa.

Regeringstjänstemannen sade att SNS24-filialerna antas som ett ”strukturerande” projekt, vilket kommer att resultera i ”effektivitet och hälsovinster”. ”Användarna kommer vid disken att kunna på ett säkert sätt genomföra en rad handlingar som hittills har krävt resor till vårdcentraler”, avslutade han. Utvidgningen av dessa filialer till hela landet har fortfarande inte ”definierad planering”.