I ett uttalande föreningen sade att lagstiftningen hade varit ”begravd i fem år”, och erinrade om att det hade varit i offentligt samråd 2015 och aldrig hade godkänts ”trots successiva löften från olika chefer för miljöministeriet”.

Zero citerar särskilt före detta miljöminister Carlos Martins, som lovade att lagstiftningen skulle offentliggöras senast i juni 2016, och senare av I slutet av 2017, och den nuvarande etablerade operatören Inês Costa, som tidigare i år försäkrade sig om att processen skulle vara avslutad i slutet av sommaren.

Zero påpekar att ProSOLOS skulle innefatta en skyldighet att göra försäljningen av mark där markföroreningsrisk har installerats beroende av att ägaren lämnar in en rapport om föroreningstillståndet.

Lagen innehöll också skyldigheten att göra en bedömning av markförorening av ägarna till mark där miljöriskverksamhet har utförts.