João Gomes Cravinho säger: ”Reformen av SSM är nu konsoliderad och i januari kommer jag att göra en slutgiltig ordning på den nya modellen, följt av en genomförandeprocess som leds av EMGFA och som kommer att ge betydande vinster när det gäller effektivitet och finansiell hållbarhet, med större samstämmighet i sin styrningsstruktur,” sade han.

Enligt dokument som Lusa-byrån hade tillgång till innebär denna reform bland annat en centralisering av förvaltningen och placeringen av läkare, tandläkare, veterinärer, apotekare, sjuksköterskor och psykologer i EMGFA, i stället för Varje gren av de väpnade styrkorna (flottan, armén och flygvapnet) som har autonomi inom denna sektor.