Den årliga rapporten från National Education Council (CNE) spårar det portugisiska utbildningssystemet under läsåret 2018/2019 och analyserar data som samlats in under de senaste tio åren, baserat på nationella data och internationella jämförelser.

De mål som EU satt upp för 2020 hade ännu inte uppnåtts 2019, men var mycket nära, och vissa uppnåddes i år.

Ordföranden för CNE, Maria Emília Brederode Santos, säger att de europeiska målen var, ”i majoritet, på väg att uppnås”, men understryker att det inte räcker för att uppnå mätbara mål.

” Det portugisiska utbildningssystemet har gjort framsteg under det senaste decenniet, men det finns fortfarande problem som förtjänar uppmärksamhet”, varnar CNE-rapporten och noterar att andelen tidig avhopp har minskat med två tredjedelar och graden av fullbordad högre utbildning har gått från 21,3% till 33,5%.

I det internationella Student Assessment Program för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (PISA) har portugisiska studenter visat förbättringar i de tre testade ämnena: läsning, matematik och naturvetenskap.

Det finns dock fortfarande en hög nivå av misslyckande och avhopp, liksom en hög andel vuxna som inte har avslutat gymnasieutbildning.