Alla övervakade hydrografiska bassänger i Portugal registrerade ökningar av den lagrade vattenmängden den sista december, jämfört med föregående månad, enligt uppgifter från det nationella informationssystemet för vattenresurser (Snirh). I slutet av december hade sjutton av de 59 övervakade reservoarerna tillgång till vatten över 80% av den totala volymen, medan 14 hade värden under 40%.