Data visar att 213 patienter infekterade med det nya coronaviruset befann sig i intensivvård i norra regionen. 137 av dessa patienter ventilerades, vilket motsvarar 64,3 procent av det totala antalet patienter.

Data från ARS-norte visar att det finns 1 175 bäddar avsedda för covid-19 patienter på sjukhus i regionen.

Den 4 januari blev 852 patienter antagna till en sjukstuga, vilket motsvarar en ökning på 72,5 procent.

Det finns 16 vårdinrättningar i norra regionen: nio sjukhus centraler, fyra sjukhus och tre lokala hälsoenheter.