Bloco de Esquerda (BE) frågade regeringen, i ett memo som The Portugal News fått tillgång till, om uppfyllandet av parlamentets resolution nr 106/2018 — i vilken regeringen rekommenderar att man säkrar den säsongsbundna sötvattensvåtmarken i Alagoas Brancas, i Lagoa.

BE hävdar också att regeringen bör förhindra att Alagoas Brancas förstörs och vidta nödvändiga åtgärder för att skydda detta område, som är farligt på grund av det planerade byggandet av en annan stormarknad. Denna byggnad kan få allvarliga konsekvenser för miljön när det gäller att bevara skyddade arter, men också när det gäller översvämningar.

Enligt uttalandet till Portugals nyheter sade Bloco de Esquerda-partiet: ”Urbanitetsintressen får inte överskrida de högre värdena för detta viktiga naturområde”.

Under vintermånaderna översvämmas området Alagoas Brancas ofta och blir ett viktigt område för mat, vila och uppfödning för en mängd olika fågelarter, av vilka några hotas av utrotning. Bortom fåglarna i denna vana finns viktiga populationer av Medelhavssköldpaddor, rela-meridional, liksom en ovanlig växt i Portugal - Crypsis aculeata - och flera arter av kräftdjur, fjärilar och trollsländor, alla med bevarandevärde.

Dessutom skapar Lagoas Brancas en svampeffekt för överskottet av regnvatten. Av denna anledning, om Alagoas Brancas försvinner ”kommer det att orsaka en hög sannolikhet för översvämningar i stadsområdet”, enligt uttalandet, och att ”regnvattnet skulle rinna ut i lägre liggande områden och riktas till den unika akvedukten i området. Akvedukten skulle få allt vatten från Alagoas Brancas och från de omgivande höga områdena, vilket gör det omöjligt att tömma hela vattenvolymen på dagar av intensiv nederbörd och orsaka översvämningar i det området”

Alagoas Brancas har lockat många ornitologer som studerar och observerar denna våtmark, vilket redan har lett till identifiering av mer än 70 fågelarter som anges i lagdekretet n.º 49/2005 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter

Studien ”Valorization of the Wetlands of the Algarve”, från år 2019 främjas av Almargem - Föreningen för försvar av kultur- och miljöarv i Algarve-, drog slutsatsen att ”med tanke på singulariteten hos de arter som finns i området [Alagoas Brancas] är det nödvändigt och viktigt att skapa en skyddsstadga för att bevara och förvalta området.” Därför rekommenderar kommissionen att Alagoas Brancas klassificeras som ett skyddat område med lokalt tillämpningsområde.

I studien konstateras dessutom att ”med hänsyn till särarten hos de arter som finns i området [Alagoas Brancas] är skapandet av en skyddsstadga nödvändig och viktiga för att bevara och förvalta området”.

Enligt Bloco de Esquerda-partiet: ”Trots de naturliga värden och direkta fördelar som Alagoas Brancas ger befolkningen i regionen”, såsom förebyggande av översvämningar, har stadsutvecklingen i området redan tillåtits i vissa fall.