Tidsplanen beslutades den 20 januari vid ett möte i parlamentsledarnas konferens och visar att parlamentet räknar med att undantagstillståndet kommer att gälla under hela februari månad.

Före debatten och omröstningen om detta eventuella presidentdekret kommer republikens församling också att diskutera den rapport om tillämpningen av undantagstillståndet som för närvarande är i kraft den 11 februari.

Även när det gäller virussituationen i Portugal kommer ledarnas konferens att mötas igen den 3 februari, men man enades också om att detta möte skulle kunna läggas fram beroende på resultaten från mötet med epidemiologer nästa vecka, vid Infarmed, i

Lissabon