Regionen Lissabon och Tejo Valley har det högsta antalet dödsfall (142) och nya fall (8 621).

Den epidemiologiska bulletinen visar också att antalet sjukhusvistade patienter har minskat något. Idag är 6 565 personer inlagda på sjukhus, 38 färre än på onsdagen, varav 782 är på intensivvårdsavdelning (en mindre under de senaste 24 timmarna).

Sedan pandemins början har Portugal registrerat totalt 11 608 dödsfall i samband med covid-19 och 685 383 fall av infektion med SARS-CoV-2-viruset, och 180 076 fall är aktiva idag, 7 83 fler än på onsdagen.

I bulletinen anges också att ytterligare 8 946 personer rapporterades ha återhämtat sig, vilket innebär att antalet ¨terhämtade personer är 493 699 sedan pandemins början i Portugal.

Hälsovårdsmyndigheterna har 223 150 kontakter under övervakning, 2 894 fler än föregående dag.

När det gäller de 303 dödsfall som registrerats under de senaste 24 timmarna inträffade 142 i Lissabon och Vale do Tejo, 66 i Centro, 60 i norra regionen, 23 i Alentejo, 10 i Algarveregionen och två i den autonoma regionen Madeira.

I Lissabon-regionen och Tejo Valley rapporterades 8 621 nya infektioner, vilket är det högsta antalet dagliga antalet sedan pandemins början, med 244 119 fall och 4 409 dödsfall hittills.

Norra regionen registrerade 4 057 nya SARS-COV-2-infektioner under de senaste 24 timmarna och sedan pandemins början har den redan räknat 297 228 fall av infektion och 4 318 dödsfall.

I Centrumregionen registrerades ytterligare 2 736 fall, med totalt 96 809 infektioner och 2 008 dödsfall.

I Alentejo rapporterades ytterligare 529 fall, totalt 23 737 infektioner och 620 dödsfall sedan pandemins början i Portugal.

Regionen Algarve har nu rapporterat 327 nya fall, totalt 16 356 infektioner och 193 dödsfall.

Madeira registrerade 95 nya ärenden. Denna autonoma region står för 3 758 infektioner och 36 dödsfall på grund av covid-19.

I den autonoma regionen Azorerna registrerades 67 nya fall under de senaste 24 timmarna, totalt 3 376 infektioner och 24 dödsfall.

Bekräftade fall är fördelade över alla åldersgrupper, med det högsta antalet infektioner mellan 20 och 59 år.

Av det totala antalet dödsfall var 6 061 män och 5 547 kvinnor.

Det största antalet dödsfall fortsätter att koncentreras till äldre över 80 år, följt av åldersgruppen mellan 70 och 79 år.

Av de totalt 11 608 dödsfallen var 7 809 personer över 80 år, 2 393 var mellan 70 och 79 år gamla och 972 var mellan 60 och 69 år gamla.