Algarve har totalt 29 skolor som har varit öppna för att ta emot barn till föräldrar som är nyckelarbetare. Förutom skolstöd till dessa barn fortsätter vissa skolgrupper att erbjuda måltider till elever och utsatta familjer som omfattas av skolans välfärd eller sociala tjänster och som är hemma. Dessa inkluderar skolor i Faro och São Brás, där antalet förstärktes eftersom kommunen förutser ett ökande antal familjer i behov av stöd med tanke på det försämrade ekonomiska och sociala sammanhanget.