Lagoa kommun har fått ett ”hedervärt omnämnande” för sitt arbete inom miljöutbildning. Lagoa utmärktes genom att Blue Flag Association of Europe (ABAE) och Portugals miljöbyrå omnämndes för sitt arbete med miljöutbildningsverksamhet under år 2020. Ungefär 21 500 personer deltog i de olika miljöutbildningsaktiviteter som främjas av kommunen Lagoa under hela året.