Regionstyrelsen för PSD/CDS-koalitionen, beslutade att förlänga de åtgärder som den hade vidtagit den 13 januari på grund av ökningen av antalet registrerade fall på Madeira. Fram till den 21 februari gäller utegångsförbudet från måndag till fredag, mellan 19:00 och 05.00, och på helgerna mellan 18:00 och 05.00. Personlig undervisning i gymnasieutbildning avbryts och verksamhet av industriell, kommersiell och serviceinriktad karaktär måste också respektera utegångsförbudet. Den regionala verkställande tillåter restauranger att arbeta fram till 22:00, uteslutande för beredning av måltider för hemleverans. Apotek, kliniker och läkar- och veterinärkontor, syrgastjänster och medicinska gaser i hemmet och bensinstationer för påfyllning av fordon är undantagna från skyldigheten att följa utegångsförbudet.

Det första utegångsförbudet på Madeira trädde i kraft den 5 januari och varade fram till den 15: e, med början förbjuder trafik på allmänna vägar mellan kl. 23.00 och 05.00. Ökningen av ärendena i regionen ledde till att den regionala regeringen vidtog mer restriktiva åtgärder och att med stöd av republikens företrädare förstärka inspektionsåtgärderna och tillämpningen av böter vid bristande efterlevnad. Madeira står för totalt 4 898 fall av infektion av covid-19 sedan pandemins början, varav

2 889 rapporterades ha återhämtat sig, 38 avlidit och 1 971 är aktiva fall, enligt de senaste uppgifterna från det regionala hälsodirektoratet (DRS).