Andra pris, av 576.287.01 Euro, kommer att gå till en spelare utomlands, medan tredje pris, på 13.468.77 Euro, kommer att ges till tio spelare, tre av dem i Portugal.

Nyckeln till Euromillions tävlingen 010/2021, ritad den 2 februari, består av siffrorna 18 - 20 - 35 - 38 - 48 och stjärnorna 09 - 12.