” Vi kommer att be de portugisiska myndigheterna att göra mer [i kampen mot korruption] när det gäller fördelningen av resurser och utbildning och specialisering av polismyndigheterna”, säger Didier Reynders i en intervju med Lusa News Agency, i Bryssel.

” Vi är säkra på att den rättsliga ramen existerar, men det finns begränsningar för en effektiv kamp mot korruption och detta beror på bristen på resurser och expertis hos polismyndigheterna”, säger Didier Reynders.

I 2020-rapporten om rättsstatsprincipen anges att ”den rättsliga och straffrättsliga ramen för att bekämpa korruption redan finns” i Portugal och att ”en nationell strategi för att bekämpa korruption utarbetas också”.

Men enligt dokumentet, de ”olika politiska och lagstiftande svar utgör ett lapptäcke”, förutom ”bristen på resurser och expertis av polisen”.

I rapporten nämns också att ”det portugisiska rättssystemet fortsätter att uppvisa vissa brister när det gäller effektivitet, nämligen i förvaltnings- och skattedomstolarna”, och i denna fråga hävdar Didier Reynders att Portugal bör öka de digitala verktygen.

” Det är mycket viktigt att alla länder uppmärksammar digitaliseringen av rättsväsendet. Jag hoppas att detta inte bara är en prioritering för Portugal utan också för alla medlemsstater”, sade Didier Reynders till Lusa.