I ett öppet brev riktat till premiärministern, António Costa, skriver facket att den verkställande makten misslyckades med att förbereda sig för en eventuell återgång till distansutbildningen,” trots den tid som har gått och de åtaganden de har åtagit sig ”.

Bland exemplen på dessa åtaganden som ”alltid skjutits upp” hänvisar Fenprof till distribution av datorer och skapandet av förutsättningar för tillgång till bredband, för studenter och lärare. ”Uppenbarligen utgjorde det ännu en allvarlig konditionering av elevernas rätt till lika möjligheter till tillgång till utbildning och en underversion av lärarnas rättigheter till verktyg ”för sin yrkespraktik”, betonar de.

Förutom de problem som är förknippade med lärandeprocessen hänvisar Fenprof också till frågor som rör arbetsförhållandena för lärare under denna period, såsom tillgången på utrustning, intensifiering och avreglering av arbetstid och försämring av överarbete. På denna nivå krävs respekt för arbetstid, vilket inte ökar antalet möten ”multiplicera den byråkrati som installerats".

Å andra sidan hänvisar lärarnas företrädare också till undervisningsrisker i den digitala världen, såsom ”mobbning ”och moraliska trakasserier, ökad yrkesmässig stress ”och bristen på kompetens att arbeta i denna regim, både för lärarna och eleverna själva. ”Rätten att arbeta med rättigheter är grundläggande och även om det är sant att vi alla har en skyldighet att samarbeta för att lösa det hälsoproblem vi upplever, är det varken förståeligt eller tolerabelt att, för att hantera det, skapas andra problem som inte skulle misslyckas med att ha, också mycket allvarliga konsekvenser”, avslutar Fenprof och ber statsministern att lösningen av dessa problem är en prioriterad fråga.

På tisdag kommer Fenprof att träffa utbildningsministeriet till vilket det direkt kommer att ta itu med dessa problem. I ett uttalande sade fackstrukturen att den kommer att lägga på konkreta frågor som stöd till lärare med barn under 12 år som arbetar med distansarbete, garantera villkor för att utöva distansarbete, vaccinering av lärare som stannar på plats och de flesta yrkesverksamma fram till slutet av 2: a perioden. Vid mötet kommer Fenprof också att presentera sin ståndpunkt om tre examensprojekt som det fått från handledningen, med hänvisning till lärarnas professionalisering, fortbildning inom ramen för den digitala skolan och exceptionella åtgärder i samband med pandemin i covid-19.