Sex av Portugals distrikt har fått gula larm på grund av ihållande nederbörd. I det portugisiska Met Office ingår Algarve, där vädervarningen kommer att finnas kvar fram till kl. 18.00 i eftermiddag på grund av regn och risk för lokala översvämningar i låglänta områden. Nederbörden förväntas dock hålla långt in i morgon och förväntas vara delvis fram till mitten av nästa vecka, med en relativt torr helg däremellan.