” De som inte följer vaccinationsreglerna måste straffas ”, förklarade António Costai slutet av ett besök på hälsoenheterna i Alvalade och Parque, i Lissabon, efter att ha konfronterats av journalister med situationer av missbruk och bristande efterlevnad av prioriteringar i processen för vaccination mot covid-19.

Med hälsoministern Marta Temido och statssekreteraren för parlamentsfrågor, Duarte Cordeiro, Vid hans sida försökte premiärministern också skicka ett meddelande om att det inte finns någon oro över denna vaccinationsprocess. ”Det är något som är grundläggande: Det är inte värt att ha ett överskott av ångest, och det är inte heller värt att rusa till hälso- och sjukvården för att be om vaccinet. Var och en kommer att kontaktas för att få vaccinet vid rätt tidpunkt”, betonade han.

António Costa sade att han ansåg det nödvändigt att de kriterier som tekniska myndigheter och hälsomyndigheter definierar som hälsoporiteringar respekteras. ”Låt oss lita på vad läkare och vårdpersonal säger”, sa han.

Statsministern vidhöll också att vaccinering i Portugal under årtionden betraktades som ”ett grundläggande steg för sjukdomsbekämpning”. ”Detta har varit fallet i generationer. Detta har gjort det möjligt för oss att avsevärt förbättra de resultat som uppnåtts på hälsoområdet. Detta är ytterligare ett vaccin som vi måste få”, tillade han.