Regeringen har idag meddelat skapandet av den första nationella arbetsgruppen om tidiga och tvingade barnäktenskap, att ”lära sig mer och bättre förstå” fenomenet ”och dess manifestationer”. I en intervju med Lusa News Agency via zoom betonade statssekreteraren för medborgarskap och jämlikhet att ”det finns inga uppgifter om en ökning av fallen”. Hon sa dock att ”det finns incidenter” och ”verktyg behövs för att kunna ingripa”.