Andra priset på 934 794,52 Euro går till en spelare utanför Portugal, medan tredje pris på 27 309,61 Euro kommer att delas ut till åtta spelare, även från utanför Portugal.

Den vinnande nyckeln i Euromillions lotteri 12/2021, dragen den 9 februari, består av siffrorna 05 - 10 - 24 - 31 - 37 och stjärnorna 09 och 10.