Internationella experter som undersöker ursprunget till Covid-19 har alla avfärdat en teori om att viruset kom från ett laboratorium i Kina. Peter Ben Embarek, chef för Världshälsoorganisationens uppdrag, sa att det var ”extremt osannolikt” att viruset läckte ut från ett labb i staden Wuhan. Experter har nu sagt att utredningen nu kan fokusera på Sydostasien. Experter tror att viruset sannolikt kommer att ha sitt ursprung i djur innan de sprids till människor, men de är inte säkra på hur.